CÓXEGAS

O programa CÓXEGAS é unha proposta que da resposta á demanda de conciliación familiar e laboral para familias con fill@s escolarizados en centros públicos. Este programa ofrece ao alumnado a oportunidade de realizar xogos e deportes así como actividades lúdicas.

Período de realización : Do 9 ao 30 de setembro de 2021.

Destinatarios: Mínimo 10 participantes.

Horario: De luns a venres de 16.00 a 18.00h.

Precio : 15€ máis 4€ de seguro. Os beneficiarios de beca estará exento de pago da actividade non así do seguro. Na solicitude deberá indicar o NIF/NIE do solicitante da beca e o código de asento da beca.

Inscripción: http://www.fedapascoruna.org/inscripciones

Recórdase que para ser bebeficiario de actividades e/ou comedor hai que aboar a cuota de socio.

Deixa o teu comentario